Sykefraværsoppfølging

Sykefraværsoppfølging.

HelseUtvikling at sikte på å overta ansvaret for sykefraværsoppfølgingen og styre prosessen for å få arbeidstakeren tilbake i full jobb.

En god og korrekt oppfølging av sykemeldte vil ikke bare hindre bøter og juridiske problem ved langtids sykefravær, det vil også øke muligheten for å få arbeidstaker tilbake i jobb, og øke produktivitet og trivsel.


Det vil ofte være mulig å få den sykemeldte arbeidstakeren over i gradert sykemelding i et tidlig stadium. Dette gjøres med et nært sammarbeide med HelseUtvikling, arbeidstaker, arbeidsgiver og behandlende lege. Ofte sitter arbeidstakeren med mye kompetanse som kan brukes og gjøre den kompliserte prosessen med å skaffe vikar mye enklere. Vi ser at sjansene for å få arbeidstaker tilbake i jobb øker om vi får til et tidlig samarbeide. Det kan ofte være en direkte ulempe at arbeidstaker blir sittende hjemme for mye, og en god dialog kan synliggjøre arbeidsoppgaver som kan utføres uten risiko for at sykemeldingsperioden blir lengre.

Kort sagt handler dette om å ta vare på kompetansen som arbeidstakeren sitter med!

Din støtte for en bedre helse!