Naprapatbehandling

Naprapatbehandling

i bedriften

HelseUtvikling har for tiden bare kapasitet for støtte til oppfølging av sykefravær, og ikke for behandling i bedriftens lokaler. Bedriftsavtaler kan tegnes for avtaler om naprapatbehandling.


Støtte for sykefravære sikter på å bedre utnytte de muligheter som finnes for å få arbeidstaker raskere tilbake i arbeidslivet. Dette innebærer kontakt med helsevesen, rådgiving i forhold til tilrettelegging, og involvering i utarbeidning av oppfølgningsplan.


Hva innebærer Naprapatbehandling

Behandlingen starter med anamnese (samtale for å få informasjon), analyse av bevegelsemønster, og kartlegging av smertefulle bevegelser eller posisjoner.

Behandlingen blir satt sammen av de behandlingsteknikker som ansees være viktigst i forhold til smertebildet.

Teknikker som brukes er:

Manipulasjon

Dry needling

Trykkbølge

Diagnostisk ultralyd

Laser

Spesifik mobilisering

Triggerpunkt behandling

Massasje

Tøyning

Elektroterapi

Trening

Dette brukes i kombinasjon med samtale om praktiske tilrettelegginger i hverdagen og hvordan man forholder seg til smerten.

Bjørnar Willassen

Naprapat

 

Ferdig utdannet naprapat 1998.

Videreutdannet i bland annat  MTT (MET), SET, avansert kurs i elektroterapi, Dry Needling, grunkurs og avansert kurs, kurs i trykkbølgebehandling, samt fordypningskurs i manipulasjon,diverse kurs i skulder og rygg diagnostikk og rehab, og facia behandling.